Taboo: zelfmoordgedachten

Korte info

  • Middelbaar onderwijs
  • 1 klasgroep
  • 2 lesuren

Zelfmoordgedachten komen frequent voor bij jongeren. Steeds meer pogen jongeren zichzelf het leven te ontnemen, zeker in vergelijking met andere leeftijdsgroepen. Gezien jongeren een groot deel van de tijd hun broek slijten op de schoolbanken, is het essentieel om aandacht te schenken aan het bespreekbaar maken van zelfmoord en donkere gedachten.

Download dit pakket

Praten over psychische problemen is nog steeds een taboe in Vlaanderen. Bijna 60% van wie problemen of zelfmoordgedachten heeft, praat er niet over en zoekt geen hulp. Zelfmoord- en donkere gedachten komen frequent voor bij jongeren van 12 tot 18 jaar (26% van deze leeftijdsgroep geeft in recent onderzoek toe dat ze al aan zelfmoord dachten bij een tegenslag). In vergelijking met andere leeftijdsgroepen ondernemen jongeren ook meer zelfmoordpogingen en vormt zelfmoord één van de belangrijkste doodsoorzaken bij deze doelgroep.

Het is dan ook belangrijk dat we alert zijn voor signalen die aantonen dat het mogelijks niet goed gaat met iemand. Aangezien jongeren een aanzienlijk deel van hun tijd doorbrengen op school, is het essentieel zelfmoord/donkere gedachten en mentaal welbevinden bespreekbaar te maken en te benoemen. Deze story en lesfiche helpen je om dit gesprek aan te gaan. Het in dialoog treden met leerlingen zorgt voor een genuanceerd beeld en toont leerlingen dat deze thema’s geen taboe zijn maar bespreekbaar binnen jullie school.

Samen met ervaringsdeskundigen Lander Severins en Myrthe van Velden stellen we activerende vragen en zetten we jongeren aan het denken. Door kritische reflectie en interactieve gesprekken dagen we jongeren uit om na te denken en kennis te vergaren over diagnoses, etiketjes, vooroordelen en anders zijn.

In gesprek met jongeren

Puberteit is de ideale periode om te praten over ethische dilemma’s: hoe concreter, hoe beter. Jongeren snakken naar gesprekken waarin ze aan het denken worden gezet. Over hun beleving reflecteren en erop mogen reageren is zeer belangrijk in hun leerproces. Ze leren eigen ervaringen verwoorden, die met anderen delen en er kritisch over nadenken. Het is ook iets wat jongeren graag doen. Maar alleen als ze daartoe op een goede manier worden uitgedaagd.

Love it? Share it!