Taboo: sociale media

Korte info

  • Middelbaar onderwijs
  • 1 klasgroep
  • 2 lesuren

Jongeren (be)leven vandaag de dag steeds meer online. Sociale media baanden zich een weg in het dagelijkse leven van jongeren. Het inschatten van de gevolgen van hun eigen gedrag loopt niet altijd even vlotjes: ze doen eerst en denken dan pas na. Sociale media hebben ook een bepaalde kracht: mediawijsheid is niet langer het voorkomen van problemen, maar benutten van mogelijkheden.

Download dit pakket

Voor jongeren houdt communiceren via sociale media enkele voordelen in. Ze kunnen er nieuwe interesses ontdekken en bijleren, mensen leren kennen en vriendschappen smeden, samenwerken en elkaars creativiteit ondersteunen. Voor deze generatie is mediawijsheid zoveel meer dan de typische problemen van het internet voorkomen: we leren jongeren ook hoe ze de mogelijkheden van sociale media zo slim mogelijk kunnen benutten.

Uiteraard bieden sociale media ook risico’s voor jonge mensen. Jongeren doen eerst en denken dan pas na. Bovendien kunnen ze niet altijd even goed de gevolgen van hun gedrag inschatten, laat staan voor andere mensen. Ze ervaren vooral de eigen pijn (en soms overdreven scherp), maar ze hebben meer moeite om zich de negatieve gevolgen voor anderen voor te stellen. Daardoor komen ze soms onverwacht hard uit de hoek. Perfectie nastreven is een andere valkuil. En dan is er natuurlijk nog het fake news.

Deze story en lesfiche helpen je om een mediawijs gesprek aan te gaan. Waarom willen we alleen de perfecte foto? Waarom willen we veel likes? Waarom is reageren op en via sociale media zo gemakkelijk? Reageren we real life hetzelfde? Wat zeggen we wel en wat zeggen we niet op sociale media? Het in dialoog treden met leerlingen zorgt voor een genuanceerd beeld en toon leerlingen dat deze thema’s bespreekbaar zijn binnen jullie school.

Samen met ervaringsdeskundigen Lander Severins en Myrthe van Velden stellen we activerende vragen en zetten we jongeren aan het denken. Door kritische reflectie en interactieve gesprekken dagen we jongeren uit om na te denken en kennis te vergaren over diagnoses, etiketjes, vooroordelen en anders zijn.

In gesprek met jongeren

Puberteit is de ideale periode om te praten over ethische dilemma’s: hoe concreter, hoe beter. Jongeren snakken naar gesprekken waarin ze aan het denken worden gezet. Over hun beleving reflecteren en erop mogen reageren is zeer belangrijk in hun leerproces. Ze leren eigen ervaringen verwoorden, die met anderen delen en er kritisch over nadenken. Het is ook iets wat jongeren graag doen. Maar alleen als ze daartoe op een goede manier worden uitgedaagd.

Love it? Share it!