Taboo: seksuele voorkeur

Korte info

  • Middelbaar onderwijs
  • 1 klasgroep
  • 2 lesuren

Lander heeft een relatie met Myrthe maar bekent aan Myrthe dat hij ooit seks had met een jongen. Is dit experimenteren? Houdt Lander van meisjes? Of toch van jongens? Of beide?

Download dit pakket

Het bespreekbaar maken van seksualiteitsbeleving, seksuele voorkeur en seksuele diversiteit is belangrijk. Enerzijds voor jongeren die zelf nog steeds bang zijn om hun geaardheid te uiten, anderzijds voor jongeren die hier nog steeds een ‘negatief’ beeld rond hebben. Enkel op basis van kennis en openheid kunnen jongeren anderen net dat beetje meer begrijpen (want wat je niet kent, kan je ook niet begrijpen).

Deze story en lesfiche helpen je om dit gesprek aan te gaan. Het in dialoog treden met leerlingen zorgt voor een genuanceerd beeld en toont leerlingen dat deze thema’s geen taboe zijn, maar bespreekbaar zijn binnen jullie school.

In gesprek met jongeren

Samen met Lander Severins en Myrthe van Velden stellen we activerende vragen en zetten we jongeren aan het denken. Door kritische reflectie en interactieve gesprekken dagen we jongeren uit om na te denken over (eigen) seksualiteitsbeleving, seksuele voorkeur en seksuele diversiteit.

Love it? Share it!