Taboo: onzekerheid en prestatiedruk

Korte info

  • Middelbaar onderwijs
  • 1 klasgroep
  • 2 lesuren

Tijdens de puberteit gaan jongeren op zoek naar hun eigen identiteit. Onderweg krijgen ze te maken met onzekerheid, perfectionisme en prestatiedruk. De samenleving laat hen tijdens deze zoektocht ook niet met rust… Maar jongeren zijn kritisch, ook voor henzelf. Nergens voor nodig. Perfectie is passé: wees gewoon wie je bent.

Download dit pakket

In deze les staat het thema ‘onzekerheid, perfectie en prestatiedruk’ centraal. Puberteit op zich is al een onzekere periode (zoeken naar identiteit, wie ben ik?). Daarnaast vraagt ook de samenleving veel van jongeren (én volwassen) en ervaren we allemaal veel druk van buitenaf om te presteren en het goed te doen. Daarnaast leggen we onszelf ook druk op en zijn we kritisch voor onszelf. Nergens voor nodig. Perfectie is passé: wees gewoon wie je bent.

Jongeren brengen een aanzienlijk deel van hun tijd door op school. Ook daar ervaren jongeren veel druk om het goed te doen. Daarom is het essentieel om aandacht te schenken aan die druk en onzekerheden. Deze story en lesfiche helpen je om dit gesprek aan te gaan. Het in dialoog treden met leerlingen zorgt voor een genuanceerd beeld en toont leerlingen dat deze thema’s geen taboe zijn maar bespreekbaar binnen jullie school.

Samen met ervaringsdeskundigen Lander Severins en Myrthe van Velden stellen we activerende vragen en zetten we jongeren aan het denken. Door kritische reflectie en interactieve gesprekken dagen we jongeren uit om na te denken en kennis te vergaren over diagnoses, etiketjes, vooroordelen en anders zijn.

In gesprek met jongeren

Puberteit is de ideale periode om te praten over ethische dilemma’s: hoe concreter, hoe beter. Jongeren snakken naar gesprekken waarin ze aan het denken worden gezet. Over hun beleving reflecteren en erop mogen reageren is zeer belangrijk in hun leerproces. Ze leren eigen ervaringen verwoorden, die met anderen delen en er kritisch over nadenken. Het is ook iets wat jongeren graag doen. Maar alleen als ze daartoe op een goede manier worden uitgedaagd.

Love it? Share it!