Taboo: labels

Korte info

  • Middelbaar onderwijs
  • 1 klasgroep
  • 2 lesuren

Jongeren krijgen vaak een etiket (ADHD, autisme, genderdysforie, …) opgeplakt, dat vertelt wat ze kunnen of net niet kunnen. Wat ze zijn of net niet zijn. Dit modeverschijnsel leidt tot veel onbegrip. Vanuit een persoonlijk verhaal neemt Myrthe je mee naar het leven met een etiket. Redde dit haar leven? Of net niet?

Download dit pakket

Het bespreekbaar maken en het concreet benoemen van psychische diagnose (etiketjes) is belangrijk. Enkel op basis van kennis en openheid kunnen leerlingen anderen net dat beetje meer begrijpen (want wat je niet kent, kan je ook niet begrijpen). Deze story en lesfiche helpen je om dit gesprek aan te gaan. Het in dialoog treden met leerlingen zorgt voor een genuanceerd beeld en toont leerlingen dat deze thema’s geen taboe zijn maar bespreekbaar binnen jullie school.

Samen met ervaringsdeskundigen Lander Severins en Myrthe van Velden stellen we activerende vragen en zetten we jongeren aan het denken. Door kritische reflectie en interactieve gesprekken dagen we jongeren uit om na te denken en kennis te vergaren over diagnoses, etiketjes, vooroordelen en anders zijn.

In gesprek met jongeren

Puberteit is de ideale periode om te praten over ethische dilemma’s: hoe concreter, hoe beter. Jongeren snakken naar gesprekken waarin ze aan het denken worden gezet. Over hun beleving reflecteren en erop mogen reageren is zeer belangrijk in hun leerproces. Ze leren eigen ervaringen verwoorden, die met anderen delen en er kritisch over nadenken. Het is ook iets wat jongeren graag doen. Maar alleen als ze daartoe op een goede manier worden uitgedaagd.

 

Love it? Share it!