Taboo: first date

Korte info

  • Middelbaar onderwijs
  • 1 klasgroep
  • 2 lesuren

Lander en Myrthe hebben een eerste date. Wat zijn hun verwachtingen?
En komen deze verwachtingen overeen?

Download dit pakket

Een eerste date: van aantrekkingskracht tot verliefdheid. Hier komen heel wat gevoelens bij. Wat verwacht je daarvan?


Hoe kan je luisteren naar wat je zelf wil en wat de ander wil? Hoe kan je hiermee rekening houden? Het bespreekbaar maken van gevoelens, verwachtingen, grenzen en wensen bij een eerste date, een ontmoeting of verliefdheid is belangrijk. Deze story en lesfiche helpen je om dit gesprek aan te gaan. Het in dialoog treden met leerlingen zorgt voor een genuanceerd beeld en toont leerlingen dat deze thema’s geen taboe zijn maar bespreekbaar binnen jullie school.

In gesprek met jongeren

Samen met ervaringsdeskundigen Lander Severins en Myrthe van Velden stellen we activerende vragen en zetten we jongeren aan het denken. Door kritische reflectie en interactieve gesprekken dagen we jongeren uit om na te denken over (eigen) gevoelens, verwachtingen, grenzen en wensen bij verliefdheid, een date of een (eerste) lief.

Love it? Share it!