Over Mijn Lijf

Korte info

  • Lager onderwijs
  • 1 klasgroep
  • 1 tot 4 lesuren

Hoe zie jij je lichaam? Vergelijk je jezelf soms met anderen? Waarom gebruiken mensen zoveel filters? Is je goed in je vel voelen niet veel belangrijker dan hoe je eruit ziet (natuurlijk wel!)?

Doelgroep: 10 - 12 jaar

Download dit pakket

De lesfiche en video’s van “Over mijn Lijf” maken kinderen bewust van de onrealistische verwachtingen van het heersende schoonheidsideaal en de invloed van de media. Bovendien wordt op een interactieve manier gewerkt aan het versterken van het lichaamsbeeld door te focussen op functionaliteiten, talenten en een goed gevoel over het eigen lichaam.

Lesopbouw

  • Introductieles: Het lichaamsbeeld
  • Les 1: Het schoonheidsideaal met video “Over mijn schone tanden”
  • Les 2: Sociale media met video “Over mijn social media face”
  • Les 3: Vaardigheden en talenten met video “Over mijn lengte”
  • Les 4: Goed in je vel met video “Over mijn buikgevoel”

Kijk de 4 video’s “Over mijn Lijf”

Love it? Share it!