Draadloos

Korte info

  • Lager onderwijs
  • 1 klasgroep
  • 2 lesuren

Draadloos gaat samen met jou op zoek naar de verschillen en gelijkenissen tussen de online wereld en de echte wereld. Hoe praat je met elkaar? Wat zeg je tegen elkaar? En is dat altijd zo veilig?

Download dit pakket

In het Draadloos lespakket ga je samen met leerlingen van het 5de en 6de leerjaar aan de slag rond internetgebruik. Op een interactieve manier leren kinderen bewust omgaan met privacy en met het verschil tussen de on- en de offline wereld.

De leerlingen…

  • worden zich bewust van het bestaan van online gegevens over zichzelf en klasgenoten.
  • leren de link te leggen tussen echte en de online wereld.
  • zien in dat hun gedrag online ook bepaalt hoe anderen hun zien.

Deze les sluit aan bij de interactieve workshop Draadloos, die wordt gegeven door een Healthie van JOETZ vzw.

    Love it? Share it!