Menstruatieschaamte en -armoede

Korte info

  • Middelbaar onderwijs
  • 1 klasgroep
  • 2 lesuren

Geen geld hebben om maandverband of tampons te kopen, niet durven praten over je regels: het komt veel voor. 1 op de 8 personen die ongesteld worden tussen 12 en 25 jaar heeft niet de middelen om menstruatiemateriaal te kopen. 

Download dit pakket

Aan de hand van stellingen, situaties en een creatieve opdracht gaan jongeren (12-14 jaar) in deze les open in gesprek over menstruatie. Enerzijds om het taboe en de schaamte die er rond hangt te doorbreken. Anderzijds om jongeren bewust te maken van het bestaan van menstruatiearmoede want niet iedereen kan maandelijks zomaar menstruatieproducten betalen.

Lesopbouw

  • Intro: voorkennis menstruatie
  • Menstruatieschaamte: stellingen
  • Menstruatiearmoede: groepsopdracht
  • Outro: verwerken lesinhoud a.d.h.v. een creatieve opdracht

Love it? Share it!